Menu Sluiten
 
Zaterdag 13 april 2019(**) :
We trekken vroeg in de ochtend naar de binnenstad van Amersfoort om op de verschillende podia een optreden te verzorgen op het smartlappenfestival.
Zondag 27 oktober 2019: (**)
Voor het fonkelfestival reizen wij af naar Helmond, waar de bezoeker kan zien en horen, wie wij zijn.

Zaterdag 2 april 2022: (**)
Fashion weekend op de Bredeplaats in Franeker.

Vrijdag 8 april 2022:(**)
Optreden van cabaretier Ernest Beuving in de Koornbeurs Franeker met als thema “ Klap van de Korenmolen”, met medewerking van Leed-Vermaak . Het beloofd een hilarsche avond te worden.

Woensdag ​​ 27 april :
Optreden in het wooncentrum Harlinga in Harlingen.

Dinsdag ​​ 31 ​​ mei :
Optreden in Roordastate Franeker.

Vrijdag 23 september : (**)
In September treden wij samen op tijdens de Agrarische Dagen in Franeker ​​ met het mannenkoor ‘t Franeker Akkoord.

Zaterdag 1 oktober ​​ :
Gaan wij een aantal bewoners van de Ienhoarnstate in Menaldum een fijne middag bezorgen. ​​ 

Zaterdag 8 oktober ​​ :
Een speciaal verzoek ​​ aan de ​​ dames van Leed-Vermaak om een sfeervolle middag te creëren voor bewoners van Froonacker en inwoners van Franeker. Aanmelden is nodig

Zondag 23 Oktober : (**)
Met de boot varen we opgedoft en uitgedost naar Vlieland. We geven daar een concert van 14.00 uur tot 16.00 uur. (Openbaar).

Zaterdag 10 december ​​ : (**)
We dompelen ons onder in een sprookjesachtige omgeving op de orchideeënhoeve in Luttelgeest met onze, niet alledaagse, kerstliedjes. ​​ Van 18.00 uur tot 19.45 uur.

 ​​ ​​​​ *********************************************************************************

(**)= openbaar