Menu Sluiten

Leed-Vermaak, het Dames Smartlappenkoor uit Franeker, 40 zingende vrouwen, een vrouw op de bok en aan de toetsen, de enige man in het gezelschap,  ziedaar ons koor.

40  vrouwen die een gezamelijke passie delen, zingen en het liefst zo bezield mogelijk. Dat doen we onder leiding van onze dirigente Inge Teertstra. Zij stuwt het koor tot ongekende hoogten. Om met Bommel te spreken: “Zij wisten niet dat zij het in zich hadden”.  En we gloeien van trots als ze zegt: “Jim hawwe sa’n moai soundsje..”Wy witte wat se bedoelt. Hans Bruining is onze instrumentalist, hij begeleidt ons op het keyboard. Wat zouden we zonder hem moeten, hij brengt  met manlijke intonatie  nu en dan extra dramatiek aan tijdens onze optredens. 

Het repertoire bevat, naast smartlappen, ook liedjes waarin het leed der liefde wordt bezongen. En ieder jaar in december wordt natuurlijk het kerstleed bezongen. We zingen meerstemmig en meertalig, Nederlands, Frysk en stadsfries behoren tot onze mogelijkheden. Daarnaast houden we van verrassingen en staat er wel eens iets onverwachts op het repertoire.

We vinden 40 leden het maximum.

Wij nemen na ontvangst van uw mail contact op, om u op de hoogte te brengen van het vervolg. Is er plaats, dan hanteren we de volgende werkwijze: U komt drie weken, zo mogelijk achtereen, op dindsdagavond. U wordt ontvangen en geintroduceerd als aspirantlid. Wij denken dat kijken en luisteren de eerste avond voldoende is, de  twee weken daarna kunt u dan meezingen aan de hand van door ons ter beschikking gestelde liedteksten. Wanneer u besluit lid te willen worden na deze drie oefenavonden, dan beslist de dirigente in samenspraak met het bestuur tot toelating. De beslissing wordt genomen op grond van de muzikale kwaliteiten en stemkleur van het toekomstig lid. U hoeft geen noten te kunnen lezen.


Flyer "Zingen op VLieland"

Dit optreden wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Gemeente Vlieland.